Platba předem Platba na místě
celkem za den celkem za den
1 den 380 Kč (15,20 €) 380 Kč (15,20 €) 430 Kč (17,20 €) 430 Kč (17,20 €)
2 dny 590 Kč (23,60 €) 295 Kč (11,80 €) 690 Kč (27,60 €) 345 Kč (13,80 €)
3 dny 860 Kč (34,40 €) 287 Kč (11,47 €) 970 Kč (38,80 €) 323 Kč (12,93 €)
4 dny 1 080 Kč (43,20 €) 270 Kč (10,80 €) 1 280 Kč (51,20 €) 320 Kč (12,80 €)
5 dní 1 100 Kč (44,00 €) 220 Kč (8,80 €) 1 350 Kč (54,00 €) 270 Kč (10,80 €)
6 dní 1 320 Kč (52,80 €) 220 Kč (8,80 €) 1 620 Kč (64,80 €) 270 Kč (10,80 €)
7 dní 1 540 Kč (61,60 €) 220 Kč (8,80 €) 1 890 Kč (75,60 €) 270 Kč (10,80 €)
Po - Pá 1 000 Kč (40,00 €) 200 Kč (8,00 €) 1 200 Kč (48,00 €) 240 Kč (9,60 €)
V ceně zdarma 2x pádlo, 2x vesta, 2x barel
Platba předem Platba na místě
celkem za den celkem za den
1 den 380 Kč (15,20 €) 380 Kč (15,20 €) 430 Kč (17,20 €) 430 Kč (17,20 €)
2 dny 590 Kč (23,60 €) 295 Kč (11,80 €) 690 Kč (27,60 €) 345 Kč (13,80 €)
3 dny 860 Kč (34,40 €) 287 Kč (11,47 €) 970 Kč (38,80 €) 323 Kč (12,93 €)
4 dny 1 080 Kč (43,20 €) 270 Kč (10,80 €) 1 280 Kč (51,20 €) 320 Kč (12,80 €)
5 dní 1 100 Kč (44,00 €) 220 Kč (8,80 €) 1 350 Kč (54,00 €) 270 Kč (10,80 €)
6 dní 1 320 Kč (52,80 €) 220 Kč (8,80 €) 1 620 Kč (64,80 €) 270 Kč (10,80 €)
7 dní 1 540 Kč (61,60 €) 220 Kč (8,80 €) 1 890 Kč (75,60 €) 270 Kč (10,80 €)
Po - Pá 1 000 Kč (40,00 €) 200 Kč (8,00 €) 1 200 Kč (48,00 €) 240 Kč (9,60 €)
V ceně zdarma 2x pádlo, 2x vesta, 2x barel
Platba předem Platba na místě
celkem za den celkem za den
1 den 450 Kč (18,00 €) 450 Kč (18,00 €) 500 Kč (20,00 €) 500 Kč (20,00 €)
2 dny 800 Kč (32,00 €) 400 Kč (16,00 €) 900 Kč (36,00 €) 450 Kč (18,00 €)
3 dny 1 100 Kč (44,00 €) 367 Kč (14,67 €) 1 250 Kč (50,00 €) 417 Kč (16,67 €)
4 dny 1 300 Kč (52,00 €) 325 Kč (13,00 €) 1 500 Kč (60,00 €) 375 Kč (15,00 €)
5 dní 1 500 Kč (60,00 €) 300 Kč (12,00 €) 1 700 Kč (68,00 €) 340 Kč (13,60 €)
6 dní 1 700 Kč (68,00 €) 283 Kč (11,33 €) 1 900 Kč (76,00 €) 317 Kč (12,67 €)
7 dní 1 900 Kč (76,00 €) 271 Kč (10,86 €) 2 100 Kč (84,00 €) 300 Kč (12,00 €)
Po - Pá 1 300 Kč (52,00 €) 260 Kč (10,40 €) 1 500 Kč (60,00 €) 300 Kč (12,00 €)
V ceně zdarma 3x pádlo, 3x vesta, 2x barel
Platba předem Platba na místě
celkem za den celkem za den
1 den 450 Kč (18,00 €) 450 Kč (18,00 €) 500 Kč (20,00 €) 500 Kč (20,00 €)
2 dny 800 Kč (32,00 €) 400 Kč (16,00 €) 900 Kč (36,00 €) 450 Kč (18,00 €)
3 dny 1 100 Kč (44,00 €) 367 Kč (14,67 €) 1 250 Kč (50,00 €) 417 Kč (16,67 €)
4 dny 1 300 Kč (52,00 €) 325 Kč (13,00 €) 1 500 Kč (60,00 €) 375 Kč (15,00 €)
5 dní 1 500 Kč (60,00 €) 300 Kč (12,00 €) 1 700 Kč (68,00 €) 340 Kč (13,60 €)
6 dní 1 700 Kč (68,00 €) 283 Kč (11,33 €) 1 900 Kč (76,00 €) 317 Kč (12,67 €)
7 dní 1 900 Kč (76,00 €) 271 Kč (10,86 €) 2 100 Kč (84,00 €) 300 Kč (12,00 €)
Po - Pá 1 300 Kč (52,00 €) 260 Kč (10,40 €) 1 500 Kč (60,00 €) 300 Kč (12,00 €)
V ceně zdarma 2x pádlo, 2x vesta, 1x barel
Platba předem Platba na místě
celkem za den celkem za den
1 den 500 Kč (20,00 €) 500 Kč (20,00 €) 600 Kč (24,00 €) 600 Kč (24,00 €)
2 dny 900 Kč (36,00 €) 450 Kč (18,00 €) 1 000 Kč (40,00 €) 500 Kč (20,00 €)
3 dny 1 250 Kč (50,00 €) 417 Kč (16,67 €) 1 350 Kč (54,00 €) 450 Kč (18,00 €)
4 dny 1 500 Kč (60,00 €) 375 Kč (15,00 €) 1 600 Kč (64,00 €) 400 Kč (16,00 €)
5 dní 1 700 Kč (68,00 €) 340 Kč (13,60 €) 1 850 Kč (74,00 €) 370 Kč (14,80 €)
6 dní 1 900 Kč (76,00 €) 317 Kč (12,67 €) 2 000 Kč (80,00 €) 333 Kč (13,33 €)
7 dní 2 050 Kč (82,00 €) 293 Kč (11,71 €) 2 150 Kč (86,00 €) 307 Kč (12,29 €)
Po - Pá 1 400 Kč (56,00 €) 280 Kč (11,20 €) 1 600 Kč (64,00 €) 320 Kč (12,80 €)
V ceně zdarma 2x pádlo, 2x vesta, 1x barel
Platba předem Platba na místě
celkem za den celkem za den
1 den 800 Kč (32,00 €) 800 Kč (32,00 €) 1 000 Kč (40,00 €) 1 000 Kč (40,00 €)
2 dny 1 350 Kč (54,00 €) 675 Kč (27,00 €) 1 550 Kč (62,00 €) 775 Kč (31,00 €)
3 dny 1 800 Kč (72,00 €) 600 Kč (24,00 €) 1 950 Kč (78,00 €) 650 Kč (26,00 €)
4 dny 2 200 Kč (88,00 €) 550 Kč (22,00 €) 2 400 Kč (96,00 €) 600 Kč (24,00 €)
5 dní 2 500 Kč (100,00 €) 500 Kč (20,00 €) 2 700 Kč (108,00 €) 540 Kč (21,60 €)
6 dní 2 800 Kč (112,00 €) 467 Kč (18,67 €) 3 000 Kč (120,00 €) 500 Kč (20,00 €)
7 dní 3 000 Kč (120,00 €) 429 Kč (17,14 €) 3 200 Kč (128,00 €) 457 Kč (18,29 €)
Po - Pá 2 000 Kč (80,00 €) 400 Kč (16,00 €) 2 200 Kč (88,00 €) 440 Kč (17,60 €)
V ceně zdarma 4x pádlo, 4x vesta, 2x barel
Platba předem Platba na místě
celkem za den celkem za den
1 den 1 000 Kč (40,00 €) 1 000 Kč (40,00 €) 1 200 Kč (48,00 €) 1 200 Kč (48,00 €)
2 dny 1 800 Kč (72,00 €) 900 Kč (36,00 €) 2 000 Kč (80,00 €) 1 000 Kč (40,00 €)
3 dny 2 400 Kč (96,00 €) 800 Kč (32,00 €) 2 600 Kč (104,00 €) 867 Kč (34,67 €)
4 dny 3 000 Kč (120,00 €) 750 Kč (30,00 €) 3 200 Kč (128,00 €) 800 Kč (32,00 €)
5 dní 3 500 Kč (140,00 €) 700 Kč (28,00 €) 3 700 Kč (148,00 €) 740 Kč (29,60 €)
6 dní 3 800 Kč (152,00 €) 633 Kč (25,33 €) 4 000 Kč (160,00 €) 667 Kč (26,67 €)
7 dní 4 050 Kč (162,00 €) 579 Kč (23,14 €) 4 250 Kč (170,00 €) 607 Kč (24,29 €)
Po - Pá 2 800 Kč (112,00 €) 560 Kč (22,40 €) 3 000 Kč (120,00 €) 600 Kč (24,00 €)
V ceně zdarma 6x pádlo, 6x vesta, 2x barel
Platba předem Platba na místě
celkem za den celkem za den
1 den 1 300 Kč (52,00 €) 1 300 Kč (52,00 €) 1 500 Kč (60,00 €) 1 500 Kč (60,00 €)
2 dny 2 100 Kč (84,00 €) 1 050 Kč (42,00 €) 2 300 Kč (92,00 €) 1 150 Kč (46,00 €)
3 dny 2 800 Kč (112,00 €) 933 Kč (37,33 €) 3 000 Kč (120,00 €) 1 000 Kč (40,00 €)
4 dny 3 500 Kč (140,00 €) 875 Kč (35,00 €) 3 700 Kč (148,00 €) 925 Kč (37,00 €)
5 dní 4 100 Kč (164,00 €) 820 Kč (32,80 €) 4 300 Kč (172,00 €) 860 Kč (34,40 €)
6 dní 4 500 Kč (180,00 €) 750 Kč (30,00 €) 4 700 Kč (188,00 €) 783 Kč (31,33 €)
7 dní 4 900 Kč (196,00 €) 700 Kč (28,00 €) 5 100 Kč (204,00 €) 729 Kč (29,14 €)
Po - Pá 3 300 Kč (132,00 €) 660 Kč (26,40 €) 3 500 Kč (140,00 €) 700 Kč (28,00 €)
V ceně zdarma 7x pádlo, 7x vesta, 3x barel
Platba předem Platba na místě
celkem za den celkem za den
1 den 330 Kč (13,20 €) 330 Kč (13,20 €) 380 Kč (15,20 €) 380 Kč (15,20 €)
2 dny 600 Kč (24,00 €) 300 Kč (12,00 €) 700 Kč (28,00 €) 350 Kč (14,00 €)
3 dny 750 Kč (30,00 €) 250 Kč (10,00 €) 800 Kč (32,00 €) 267 Kč (10,67 €)
4 dny 850 Kč (34,00 €) 213 Kč (8,50 €) 900 Kč (36,00 €) 225 Kč (9,00 €)
5 dní 950 Kč (38,00 €) 190 Kč (7,60 €) 1 000 Kč (40,00 €) 200 Kč (8,00 €)
6 dní 1 050 Kč (42,00 €) 175 Kč (7,00 €) 1 100 Kč (44,00 €) 183 Kč (7,33 €)
7 dní 1 150 Kč (46,00 €) 164 Kč (6,57 €) 1 200 Kč (48,00 €) 171 Kč (6,86 €)
Po - Pá 750 Kč (30,00 €) 150 Kč (6,00 €) 800 Kč (32,00 €) 160 Kč (6,40 €)
V ceně zdarma pádlo, vesta, špricka
Platba předem Platba na místě
za den 30 Kč (1,20 €) 40 Kč (1,60 €)
Platba předem Platba na místě
za den 30 Kč (1,20 €) 40 Kč (1,60 €)
Platba předem Platba na místě
za den 30 Kč (1,20 €) 40 Kč (1,60 €)
Platba předem Platba na místě
za den 30 Kč (1,20 €) 40 Kč (1,60 €)
Platba předem Platba na místě
za den 30 Kč (1,20 €) 40 Kč (1,60 €)

Ceník dopravy

název ř. km cena dopravy čas výdeje čas vracení
Heĺpa 255,5 969 Kč (38,76 €) 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
Polomka 245,8 765 Kč (30,60 €) 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
Bujakovo 231,3 485 Kč (19,40 €) 10:00 - 12:00 16:00 - 18:00
Brezno, most u žel. stanice 223,7 395 Kč (15,80 €) 10:00 - 12:00 16:00 - 17:00
Chvatimech 217,9 280 Kč (11,20 €) 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
Podbrezová, žel. stanica 214,3 200 Kč (8,00 €) 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
Nemecká, táborisko Dronte 204,4 0 Kč (0,00 €) 9:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Medzibrod - Majerka 198,3 204 Kč (8,16 €) 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
Motorest Grajciar 195,5 225 Kč (9,00 €) 9:00 - 11:00 13:00 - 18:00
Mlynčok 192,3 250 Kč (10,00 €) 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Slovenská Ĺupča nad mostom 189,3 275 Kč (11,00 €) 9:00 - 11:00 13:00 - 18:00
Šalková u mostu 183,3 382 Kč (15,28 €) 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Banská Bystrica Uhlisko 176,2 472 Kč (18,88 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Iliaš táborisko 171,8 637 Kč (25,48 €) 9:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Vlkanová 167,8 735 Kč (29,40 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Rybárik 165 764 Kč (30,56 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Sliač 161 790 Kč (31,60 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Zvolen 156,8 867 Kč (34,68 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Budča 148,2 982 Kč (39,28 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Hronská Důbrava 143,2 1 045 Kč (41,80 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Šášovské Podhradie 134,6 1 275 Kč (51,00 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Žiar nad Hronom 131 1 300 Kč (52,00 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Hliník nad Hronom 119,9 1 428 Kč (57,12 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Revišťské Podzamčie 113 1 581 Kč (63,24 €) 9:00 - 11:00 16:00 - 18:00
Nová Baňa, most 94 0 Kč (0,00 €) 9:00 - 12:00 14:00 - 18:00