Divoká Orlice 2020

Divoká Orlice 2020
2. 5. 2020 - 2. 5. 2020
Nekoř - Potštejn

Divoká Orlice je pěkná peřejnatá řeka. Úsek z Nekoře do Bohousové je dlouhý 19 km a jeho obtížnost je WW1. Zvládnou ho i méně zdatní vodáci. Úsek z Bohousové do Potštejna je obtížnější, ale nepřesahuje obtížnost WW2. Odstavení elektrárny v Bohousové není zajištěno, možnost splutí Litického oblouku na navýšeném průtoku je nejistá. Pokud voda nebude, budou muset rafty končit v Bohousové. V případě sjízdnosti tohoto úseku budeme lodě vybírat i v Potštejně.

Pouštění vody z přehrady Pastviny zařídili vodáci z klubu Sport Orlice Žamberk již od ranních hodin. V době od 12 do 15 probíhá závod "15 km po Divoké Orlici" a trať z Nekoře do Žamberka je v této době pro turisty uzavřena. Volné splutí v této části je možné pouze před závodem. Propozice a přihlášky k závodu najdete na http://www.sportorlice.wz.cz/patnactka/. Cena za splutí je 25 Kč na osobu.

Výdej lodí: 9:00-11:00 Nekoř, ř. km 55,7

Vracení lodí: 12:00-14:00 Bohousová, ř.km 36,6

Vracení lodí: 15:00-16:00 Potštejn, ř.km 25,9

Délka splutí: 19 + 10 km

Obtížnost: WW1-2, 11 jezů (1. nebezpečný, přenést vlevo)