Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky

Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky
30. 4. 2020 - 3. 5. 2020
Praha
Termíny konání kurzu jsou: 30.4.-3.5. Brno, další termíny dle dohody, povinná celková hodinová dotace kurzu je 40 hodin, tedy 4 dny. Vzdělávací program "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" je určen pro všechny pedagogické pracovníky, zejména učitele, vychovatele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry, vedoucí pedagogické pracovníky. Absolvent vzdělávacího programu je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem, na vodě do obtížnosti WW 2. Absolvováním kurzů získají a prokáží pedagogické, metodické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vodní turistiky včetně táboření a pobytu v přírodě, bezpečnosti a záchrany ve vodní turistice. V souladu se současnou právní úpravou je osvědčení vydáváno na dobu neurčitou.

Dosažení věku 18 let, školení je možno absolvovat před dovršením tohoto věku, ale osvědčení bude platné až poté. Dokončené středoškolské vzdělání, neplatí pro studenty středních škol. Bezpečné ovládání kajaku nebo kanoe v terénu obtížnosti WW 1-2. Alespoň základní znalost jízdy na druhém typu lodi a raftu. Potvrzení o sjetí nejméně 80 km na 2 řekách v posledních 2 letech, může být nahrazeno umístěním v soutěži ČPV v posledních 2 letech (K1M do 20. místa, ostatní kategorie do 10. místa). Dobrý zdravotní stav a dobré plavecké schopnosti.